Lidt om mig…

Hvad nu hvis…

“Hvad ville du gøre, hvis du var ung og kunne vælge din uddannelse på ny”?

Så ville jeg vælge at blive jordemoder igen.

Jordemoder i mange år
Jeg blev uddannet jordemoder 1986 og har arbejdet som sådan lige siden på både fødegange og barselsafsnit. Det er noget af det mest meningsfyldte for mig at være til stede hos en kvinde eller et par, der bliver forældre. Jeg er fortsat ydmyg over hver enkelt fødsel og over at jeg får lov til at være med i netop det øjeblik, hvor et barn bliver født.

Særligt fokus på angste og hjertesyge
Udover at arbejde på fødegangen har jeg gennem mange år haft jordemoderkonsultation for kvinder med fødselsangst og for kvinder, som er hjertesyge eller som venter et hjertesygt barn.

Hvad nu hvis…

“Hvad ville du gøre, hvis du var ung og kunne vælge din uddannelse på ny”?

Så ville jeg vælge at blive jordemoder igen.

Jordemoder i mange år
Jeg blev uddannet jordemoder 1986 og har arbejdet som sådan lige siden på både fødegange og barselsafsnit. Det er noget af det mest meningsfyldte for mig at være til stede hos en kvinde eller et par, der bliver forældre. Jeg er fortsat ydmyg over hver enkelt fødsel og over at jeg får lov til at være med i netop det øjeblik, hvor et barn bliver født.

Særligt fokus på angste og hjertesyge
Udover at arbejde på fødegangen har jeg gennem mange år haft jordemoderkonsultation for kvinder med fødselsangst og for kvinder, som er hjertesyge eller som venter et hjertesygt barn.

Ammevejleder
Jeg var i 8 år ansat i Videnscenter for Amning og har i alle årene interesseret mig for den til tider svære kunst at få amningen og familielivet til at lykkes og forenes.

Psykoterapien er mit “andet ben”
I 2008 blev jeg uddannet ID psykoterapeut fra www.idacademy.dk. Jeg gennemgik en 4-årig uddannelse, der ud over selve uddannelsen ligeledes kræver, at man går i egen-terapi og supervision, så det faglige niveau hele tiden udfordres og udvikles.

Jeg deltager løbende i efteruddannelser hos IDPF, ID Psykoterapeutisk Forening. Jeg har bl.a. afsluttet et to årigt efteruddannelsesforløb i Psykoterapi, bevidsthed & Sexualitet hos Neel Fasting, tilknyttet Vækstcentret og psykolog Ruth Skovgaard.

For tiden er jeg i gang med en ny efteruddannelse indenfor neuroaffektiv psykoterapi hos Marianne Benzen.

Ekstra tryghed til dig
Jeg er løbende i egenterapi og supervision. Og både som jordemoder og ID Psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligt.

Jeg er medlem af Jordemoderforeningen og af foreningen IDPF, ID Psykoterapeutisk Forening. Her kan du henvende dig hvis du ikke føler dig respekteret eller behandlet fagligt og etisk forsvarligt.

www.jordemoderforeningen.dk
www.idpf.dk

KONTAKT MIG